Alapszabályunk vonatkozó rendelkezése a szavazás érvényességéről és eredményességéről:

 

31.5. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén, ha azon a tagok több mint fele részt vett. A szavazás eredményes, ha az írásbeli szavazáson részt vett tagok több mint fele a határozati javaslatot azonos módon válaszolta meg.

 

Tagnyilvántarásunk szerint a TMKE taglétszáma 2020.04.10-én:                 102 fő

Megküldött szavazatok száma:                                                                                  64 fő

Megküldött szavazatoknál az igen aránya:                                                           93,8 – 98,4 % közötti, ellenszavazat nem volt

 

A fentiek figyelembevételével az elnökség 2020. április 22-én megállapította, hogy a

TMKE Közgyűlés - Írásbeli szavazás 2020.04.10. - 04.18. érvényes és eredményes szavazás volt.

 

Az írásbeli szavazáshoz kapcsolódó határozatok jegyzőkönyvét a melléklet tartalmazza.

 

A szavazásra feltett kérdésekre adott válaszok megoszlását lentebb ismertetem:

 

 

 

 


image024.png 

 image023.pngimage022.pngimage021.pngimage020.pngimage019.pngimage018.png 

 

Köszönöm a szavazatot beküldők aktív részvételét a döntéshozatalban, ezzel az első írásbeli szavazásunk érvényes és eredményes lett..

 

Mindenkinek jó egészséget kívánva,

 

Üdvüzlettel:

 

 TMKE elnöksége